Kompasy do zamówienia #8640

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Joanna
Nazwisko :Rędzikowska
Data urodzenia :28-01-1973
Płeć :k