Kompasy do zamówienia #8640

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Krzysztof
Nazwisko :Rędzikowski
Data urodzenia :25-12-1972
Płeć :m