Kompasy do zamówienia #8640

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ignacy
Nazwisko :Rędzikowski
Data urodzenia :23-08-2005
Płeć :m