Kompasy do zamówienia #8638

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Natalia
Nazwisko :Miodek
Data urodzenia :14-08-1981
Płeć :k