Kompasy do zamówienia #8624

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Piotr
Nazwisko :Baran
Data urodzenia :14-03-2009
Płeć :m