Kompasy do zamówienia #8618

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Magdalena
Nazwisko :Jankowska
Data urodzenia :11-03-1981
Płeć :k