Kompasy do zamówienia #8591

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Piotr Mariusz
Nazwisko :Gronczewski
Data urodzenia :18-04-1965
Płeć :m