Kompasy do zamówienia #8588

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Romualda
Nazwisko :Wierzbińska
Data urodzenia :11-01-1957
Płeć :k