Kompasy do zamówienia #8585

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Andrzej
Nazwisko :Majka
Data urodzenia :05-10-1972
Płeć :m