Kompasy do zamówienia #8585

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Anna
Nazwisko :Majka
Data urodzenia :11-06-1979
Płeć :k