Kompasy do zamówienia #8582

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz
Nazwisko :Kłapcia
Data urodzenia :23-05-1973
Płeć :m