Kompasy do zamówienia #8578

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Andrzej
Nazwisko :Mazur
Data urodzenia :21-05-1969
Płeć :m