Kompasy do zamówienia #8575

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Piotr
Nazwisko :Pastuszka
Data urodzenia :02-02-1983
Płeć :m