Kompasy do zamówienia #8571

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wanda
Nazwisko :Woźniak
Data urodzenia :15-05-1960
Płeć :k