Kompasy do zamówienia #8571

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Radosław
Nazwisko :Woźniak
Data urodzenia :11-05-1984
Płeć :m