Kompasy do zamówienia #8571

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jan
Nazwisko :Woźniak
Data urodzenia :21-10-1955
Płeć :m