Kompasy do zamówienia #8562

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Tomasz
Nazwisko :Woźniak
Data urodzenia :18-03-1985
Płeć :m