Kompasy do zamówienia #8560

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Kasia
Nazwisko :Przywara
Data urodzenia :07-11-1971
Płeć :k