Kompasy do zamówienia #8556

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michał
Nazwisko :Szata
Data urodzenia :08-12-1986
Płeć :m