Kompasy do zamówienia #8556

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jerzy
Nazwisko :Tarabuła
Data urodzenia :20-02-1958
Płeć :m