Kompasy do zamówienia #8554

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grażyna
Nazwisko :Radecka
Data urodzenia :15-09-1971
Płeć :k