Kompasy do zamówienia #8549

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Paweł
Nazwisko :Kamiński
Data urodzenia :29-09-1978
Płeć :m