Kompasy do zamówienia #8547

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Stanlee Samuel
Nazwisko :Edelmiro-Goldsmith
Data urodzenia :08-09-1981
Płeć :m