Kompasy do zamówienia #8516

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jadwiga
Nazwisko :Schmidt
Data urodzenia :01-03-1947
Płeć :k