Kompasy do zamówienia #8496

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Tomasz
Nazwisko :Kralewicz
Data urodzenia :01-06-2015
Płeć :m