Kompasy do zamówienia #8496

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Artur
Nazwisko :Kralewicz
Data urodzenia :11-09-1982
Płeć :m