Kompasy do zamówienia #8496

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Agnieszka
Nazwisko :Kralewicz
Data urodzenia :14-04-1983
Płeć :k