Kompasy do zamówienia #8494

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Arkadiusz
Nazwisko :Śledź
Data urodzenia :01-07-1987
Płeć :m