Kompasy do zamówienia #8485

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Edyta
Nazwisko :Pachucy
Data urodzenia :28-10-1969
Płeć :k