Kompasy do zamówienia #8485

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marek
Nazwisko :Pietrucha
Data urodzenia :07-03-1959
Płeć :m