Kompasy do zamówienia #8475

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marek
Nazwisko :Marcinek-Winski
Data urodzenia :09-09-1962
Płeć :m