Kompasy do zamówienia #8472

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Joanna Katarzyna
Nazwisko :Czapiewska
Data urodzenia :01-07-1974
Płeć :k