Kompasy do zamówienia #8464

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wojciech
Nazwisko :Urbanowicz
Data urodzenia :19-12-1986
Płeć :m