Kompasy do zamówienia #8460

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dakar (pies)
Nazwisko :Arapaho z Chodowli
Data urodzenia :22-12-2016
Płeć :m