Kompasy do zamówienia #8450

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Alicja
Nazwisko :Koncewicz
Data urodzenia :23-08-1963
Płeć :k