Kompasy do zamówienia #8450

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Józef
Nazwisko :Koncewicz
Data urodzenia :08-11-1959
Płeć :m