Kompasy do zamówienia #8445

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Bogdan
Nazwisko :Drozd
Data urodzenia :29-05-1970
Płeć :m