Kompasy do zamówienia #8439

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Katarzyna Edyta
Nazwisko :Kiełbińska
Data urodzenia :09-03-1978
Płeć :k