Kompasy do zamówienia #8439

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Rafał
Nazwisko :Markowicz
Data urodzenia :26-06-1981
Płeć :m