Kompasy do zamówienia #8439

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Adrian
Nazwisko :Markowicz
Data urodzenia :20-10-2012
Płeć :m