Kompasy do zamówienia #8435

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ewelina
Nazwisko :Grybuś
Data urodzenia :28-02-1979
Płeć :k