Kompasy do zamówienia #8429

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Anna
Nazwisko :Ożóg-Piechocińska
Data urodzenia :31-01-1961
Płeć :k