Kompasy do zamówienia #8429

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Adam
Nazwisko :Labudda
Data urodzenia :17-09-1960
Płeć :m