Kompasy do zamówienia #8421

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marcin
Nazwisko :Baranowski
Data urodzenia :01-06-1980
Płeć :m