Kompasy do zamówienia #8417

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Elżbieta
Nazwisko :Polak-Śliwińska
Data urodzenia :13-06-1957
Płeć :k