Kompasy do zamówienia #8417

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Leszek
Nazwisko :Śliwiński
Data urodzenia :03-12-1957
Płeć :m