Kompasy do zamówienia #8412

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Beata
Nazwisko :Gutko
Data urodzenia :16-09-1978
Płeć :k