Kompasy do zamówienia #8412

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jacek
Nazwisko :Gutko
Data urodzenia :05-07-1977
Płeć :m