Kompasy do zamówienia #8412

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Miłosz
Nazwisko :Gutko
Data urodzenia :03-11-2001
Płeć :m