Kompasy do zamówienia #8410

Dane dla kompasu nr 1

Imię :test
Nazwisko :test
Data urodzenia :18-01-1979
Płeć :m